Rollerbits


Rollerbit TCI & STAAL GETAND 

Tricone Rollersbits zijn er in vele variëteiten en kunnen een breed scala van verschillende (rots)formaties aan van zachte zoals veen, medium voor zand en grind of harde voor rotsformaties.

Wij leveren duizenden verschillende soorten Rollerbits voor veel verschillende toepassingen in verschillende kwaliteiten, het is daarom bijna onmogelijk om ze allemaal op te sommen.

We leveren rollerbits voor :

  • Verticaal boren voor waterbronnen en aardwarmte.
  • Horizontal Directional Drilling (HDD)
  • Mijnbouw

Mocht u hier niet uitkomen en wilt  u een gepast advies neem dan telefonisch contact met ons op.

Aanvragen RollerbitIADC Dull Grading Grade:

Het eerste cijfer geeft de formatiehardheid aan die de tand of het knopbit kan boren.

De nummers 1, 2 en 3 geef een tandbit aan waarbij 1 wordt gebruikt voor zachte formaties, 2 voor medium en 3 voor hard.

De nummers 4, 5, 6, 7 en 8 duiden inzetstukken van wolfraamcarbide aan die zijn ontworpen voor verschillende formatiehardheden, waarbij 4 het zachtst is en 8 het hardst.


Het tweede cijfer geeft de formatiehardheid aan die het bit kan boren. Het getal 1 is de zachtste formatie en 4 het moeilijkste.

Het derde cijfer geeft het lagertype aan. De nummers 1, 2 en 3 geven een rollager aan, 4 en 5 een verzegeld
rollager, en 6 en 7 geven een afgedicht glijlager aan.

Het vierde cijfer is een lettercode die bepaalde kenmerken aangeeft:

A – Air Application
B – Special Bearing
C – Centre Jetted
D – Deviation Control
E – Extended Jets
G – Extra Gauge/Body Protection
H – Horizontal/Steering Application
J – Jet Deflection
L – Lug Pads
M – Motor Application
S – Standard Steel Tooth
T – Two Cone
W – Enhanced Cutting Structure
X – Chisel Inserts
Y – Conical Inserts
Z – Other Insert

Zo ziet de uitkomst er uit:

4 <- Tooth or Button

1 <- te boren formatie

7 <- Type lagering

Y <- extra informatie body

UItkomst: 4-1-7-Y