Disclaimer


De op deze website getoonde informatie wordt door Dutch-Drill-Supply met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Dutch-Drill-Supply verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Dutch-Drill-Supply worden aangeboden.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Dutch-Drill-Supply behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Dutch-Drill-Supply aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, en van onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Dutch-Drill-Supply opgenomen informatie en tarieven.

De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Dutch-Drill-Supply, (onderdelen van) de website te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen op de website aan te brengen.

Dutch-Drill-Supply zet alles in het werk om misbruik te voorkomen, Dutch-Drill-Supply is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

 

Het Dutch-Drill-Supply team